தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

1

லாஜிஸ்டிக்ஸ் போக்குவரத்து

கடல் சரக்கு: கொள்கலன் கப்பல் / மொத்த கேரியர் கப்பல்.

தரைவழி போக்குவரத்து: ரயில் போக்குவரத்து/ கொள்கலன் போக்குவரத்து/ ஆட்டோமொபைல் போக்குவரத்து.

விமான சரக்கு: மாதிரி அஞ்சல்.

 • 6
 • 11
 • 5
 • 12
 • 8
 • 10
 • 13
 • 7
 • 4
 • 1
 • 2
 • 3